V priebehu celého roka 2014 sme sa výrazne angažovali v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Popri pomoci pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti priamo v zdravotníckych zariadeniach sme svoje filantropické aktivity zamerali aj na oblasť prevencie, konkrétne na propagáciu zdravého životného štýlu.

Deti nám dôverujú

V roku 2014 sme boli po tretí raz generálnym partnerom Hodiny deťom, najznámejšej a najdôveryhodnejšej finančnej zbierky pre deti. Základným cieľom tejto zbierky je iniciovanie a podpora trvalých pozitívnych zmien v živote detí a mladých ľudí na Slovensku. Vyzbierané finančné prostriedky vyzbierané v tejto zbierke sú určené na podporu rôznych preventívnych programov a projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia a skvalitneniu života detí a mladých ľudí ako jednotlivcov alebo celých skupín.

Niekoľkoročná spolupráca so združením Osmijanko

Vďaka dlhoročnej spolupráci zdravotnej poisťovne s občianskym združením Osmijanko sa do konca roka 2014 zrenovovalo už 29 priestorov na detských oddeleniach v zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku. Cieľom spolupráce je spríjemniť najmenším chvíle strávené v nemocničných zariadeniach pestrými farbami a detskými motívmi.
V roku 2014 sme vymaľovali detské oddelenie v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave a v Ľubovnianskej nemocnici v Starej Ľubovni. Zároveň boli otvorené dve zrenovované návštevné miestnosti, ktoré slúžia na oddych a stretávanie sa hospitalizovaných detí s rodičmi, v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom.

Spoločné projekty so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ)

Na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu u detí a mládeže sme sa rozhodli upozorniť v rámci spolupráce so SFZ. Pre žiakov a žiačky základných škôl do 13 rokov pripravila futbalový turnaj pod názvom Dôvera Školský pohár. Do turnaja sa celkovo zapojilo až 1555 žiakov a žiačok základných škôl z celého Slovenska. Súčasťou podujatia bol aj špeciálny projekt Divoká karta, vďaka ktorému mali šancu sa na finálových zápasoch aktívne zúčastniť aj deti z detských domovov.

Podpora bežeckých podujatí

V rámci propagácie zdravého životného štýlu v minulom roku zdravotná poisťovňa podporila viacero športových podujatí pre bežcov v rôznych vekových skupinách: Dôvera Banskobystrická bežecká 24-hodinovka, košický maratón, štafetový beh Od Tatier k Dunaju. Okrem finančnej podpory zamestnanci zdravotnej poisťovne poskytli bežcom na mieste poradenstvo v oblasti zdravia a zdravotného poistenia a viacerí zamestnanci sa osobne zúčastnili na pretekoch.  

Transparentnosť je pre Dôveru dôležitá

Verejnosť nemá dostatok zrozumiteľných informácií o stave zdravotníctva a najmä zdravotníckych zariadení. S týmto cieľom sme aj v roku 2014 podporili prácu INEKO a Transparency International. Obe organizácie sa zameriavajú na monitoring zdravotníctva a zvyšovanie transparentnosti v informovaní pacientov zo strany nemocníc.

Grantový program Dôvery

GP Dovera.jpg V roku 2014 sa na nás obrátilo so žiadosťou o podporu viacero neziskových organizácií, združení aj jednotlivcov. Hlavným cieľom Grantového programu Dôvera je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou zdravotnej poisťovne. V rámci jarného a jesenného kola grantového programu zdravotná poisťovňa podporila sumou viac ako 28-tisíc € viac ako 30 žiadateľov z radov organizácií aj jednotlivcov.

Mojakrvnaskupina.sk

Mojakrvnaskupina.sk je neziskový projekt, ktorého garantom je Dôvera v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Zdravotná poisťovňa je tvorcom stránky www.mojakrvnaskupina.sk, ktorá má priame prepojenie na facebookové skupiny jednotlivých krvných skupín (0+, 0-, A+, A-, B+, B-, AB+ a AB-). Fanúšikovia jednotlivých krvných skupín na Facebooku dostávajú okrem zaujímavých aktualít z oblasti darcovstva aj informácie o potrebe darovania krvi. V minulom roku sa projekt rozrástol o elektronický newsletter, ktorý slúži nielen darcom krvi ako cenný zdroj informácii na tému darovania krvi. Zdravotná poisťovňa Dôvera bola s projektom Moja krvná skupina účastníkom viacerých významný podujatí v priebehu celého roka(Medzinárodné letecké dni SIAF, jarmoky, festivaly), kde pomáhala medzi účastníkmi šíriť osvetu a zisťovať krvné skupiny.

Materiálna pomoc

V rámci podpory nemocníc sme vďaka financiám z poukázaných 2% dane v uplynulom roku finančne zastrešili výmenu 4100 miest na sedenie v 12 nemocniciach. Okrem toho sme sa zapojili do charitatívnej zbierky pre ľudí v núdzi na Slovensku.