Aj tento rok vám predkladáme zjednodušenú verziu výročnej správy Dôvery.

Dočítate sa v nej základné údaje o fungovaní najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne na Slovensku počas uplynulého roka.

Základné fakty o Dôvere

  • Dôvera si naďalej udržala pozíciu druhej najväčšej zdravotnej poisťovne na trhu. Starala sa o viac ako 1,4 milióna klientov spomedzi poistencov, platiteľov poistného a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so stabilným  trhovým podielom  27 %. 
  • Najvýznamnejšie regionálne zastúpenie sme mali v Košickom a  Banskobystrickom kraji, najmenšie v trnavskom a žilinskom regióne. Až  24 % z poistného kmeňa tvorili deti do 18 rokov.
  • K 31. 12. 2013 mala zdravotná poisťovňa podpísaných 11 721 zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Náklady na zdravotnú starostlivosť predstavovali 848 mil. €.
  • Okrem Elektronickej pobočky k dispozícii sieť 74 kamenných pobočiek po celom Slovensku.