Informácie pre Ukrajincov

Táto stránka slúži všetkým utečencom, ktorí sa pre vojnový konflikt ocitli na Slovensku. Ale aj pre tých, ktorí im pomáhajú získať informácie o zdravotnej starostlivosti a o zdravotnom poistení na Slovensku.


Všeobecné informácie

Na tejto stránke sa dozviete, ako funguje zdravotnícky systém na Slovensku.

Verejné zdravotné poistenie (VZP) pre všetkých občanov na Slovensku vykonávajú tri zdravotné poisťovne ( Dôvera , Union a VšZP). Každý obyvateľ s trvalým pobytom na Slovensku si môže vybrať, v ktorej z nich sa poistí , a tak sa stane poistencom. Ako poistenec má nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť , ktorej rozsah je presne zadefinovaný v zákone.

Ako sa platí poistné

Na Slovensku je verejné zdravotné poistenie hradené na základe mesačných preddavkov do zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistenec poistený. To znamená, že zamestnancovi z príjmu každý mesiac jeho zamestnávateľ odvedie poistné v presne stanovenej výške. Za osoby, ktoré za seba nemôžu uhrádzať poistné a majú trvalý pobyt na Slovensku (deti, študenti, dôchodcovia, matky na materskej a na rodičovskej dovolenke, práceneschopné osoby ...), mesačné poistné uhrádza štát - sú tzv. poistenci štátu. Všetci majú nárok na rovnaký rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti.

Zmluvní a nezmluvní lekári

Na bezplatnú zdravotnú starostlivosť má poistenec nárok u tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (v zdravotníckych zariadeniach a u lekárov), s ktorými má jeho zdravotná poisťovňa zmluvu - teda sú jej zmluvnými partnermi. Pred návštevou lekára je preto dobré si túto informáciu overiť.

  • Ak ide o urgentnú (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť, teda ak si zdravotný stav pacienta vyžaduje neodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti , musí ho podľa zákona ošetriť každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (aj nezmluvný) bezplatne.
  • Všeobecní lekári pre dospelých a pediatri (detskí lekári) musia mať zo zákona zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou na Slovensku.
  • Ak si poistenec vyberie lekára špecialitu, ktorý nemá s jeho zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu, je povinný si hradiť všetky náklady spojené s ošetrením (vrátane predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a iné).

Ako sa poistiť v zdravotnej poisťovni?

Pre vznik zdravotného poistenia je potrebné podať Prihlášku poistenca na verejné zdravotné poistenie v konkrétnej zdravotnej poisťovni. Tým sa žiadateľ stáva jej poistencom a poisťovňa mu vydá preukaz poistenca, s ktorým sa preukazuje u lekára.
Utečenci z Ukrajiny sú povinní poistiť sa v zdravotnej poisťovni len, ak sa na Slovensku zamestnajú alebo ak získajú status azylanta. V iných prípadoch nie je potrebné, aby si podávali prihlášku do zdravotnej poisťovne . Viac informácií sa dozviete v časti Zdravotná starostlivosť.

Viac o zdravotnej poisťovni Dôvera

Dôvera zdravotná poisťovňa (alebo len Dôvera) pôsobí na Slovensku od roku 1995 a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre 1,6 milióna poistencov, čo je to viac ako tretina všetkých obyvateľov Slovenska. Má podpísanú zmluvu s viac ako 90 % všetkých lekárov na Slovensku. Jej poistencom je preto k dispozícii viac ako 11-tisíc zmluvných lekárov, zdravotníckych zariadení, nemocníc či laboratórií.

Dôvera má pre svojich poistencov 75 kamenných pobočiek po celom Slovensku . Je inovátorom v oblasti zdravotníctva, priekopníkom v elektronických službách, ktoré poistencom zjednodušujú život. Okrem toho dlhodobo investuje financie aj do zlepšovania podmienok v slovenskom zdravotníctve a dobročinných aktivít.


Zdravotné poistenie

Utečenci z Ukrajiny, ktorí majú štatút „Odídenca“ sa môžu na Slovensku zamestnať. Ak pracujú a zároveň splnia podmienku minimálnej mzdy, môžu sa poistiť v niektorej zdravotnej poisťovni. Poistené môžu byť  v tomto prípade aj ich deti.

Zdravotne poistení na Slovensku môžu byť:

Zdravotná starostlivosť

Na akú zdravotnú starostlivosť majú na Slovensku nárok obyvatelia Ukrajiny? Musia sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne? V tomto prehľade sa to dozviete.

Obyvatelia Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou, môžu na hranici so Slovenskom požiadať o tzv. dočasné útočisko alebo o azyl . Väčšina z nich volí prvú možnosť.

Robíme všetko pre to, aby boli informácie na tejto stránke aktuálne. Mnohé z nich sa však menia, a tak sa môže stať, že niektoré nebudú aktuálne. Ak nájdete akúkoľvek nezrovnalosť, prosím, dajte nám to vedieť na našom kontaktnom centre.

Užitočné linky

Súhrnné informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko vrátane kontaktov (v slovenčine aj v ukrajinčine)
Ako požiadať o dočasné útočisko (stránka je v slovenčine)
Ako požiadať o azyl, všetko o azylovom konaní na Slovensku (stránke je v slovenčine)
Pomoc pri hľadaní ubytovania na Slovensku (stránka je v slovenčine aj v ukrajinčine)
Odporúčania rodičom z Ukrajiny od Ministerstva školstva SR (stránka je v slovenčine)
Linka zdravia pre Ukrajinu - základné informácie a kontakty (stránka je v slovenčine aj v ukrajinčine)

Pomáhame Ukrajine

Situácia na Ukrajine nás nenechala chladnými. Ihneď po začatí vojnového konfliktu sme finančne podporili tri veľké humanitárne organizácie, ktoré na jej území pomáhajú. Zapojili sme sa aj do materiálnej zbierky, ktorú koordinuje Americká obchodná komora. Do nemocnice v Užhorode sme poslali dvanásť paliet potrebného zdravotníckeho vybavenia, ale aj powerbanky na nabíjanie telefónov, čelovky a karimatky.

Ťažko zdravotne postihnutým deťom z Ukrajiny a ich rodinám, ktoré sú umiestnené v rehabilitačnom zariadení Axis Medical Center v Piešťanoch, sme zabezpečili hygienické potreby a kozmetiku.


Pomoc utečencom v piešťanskom rehabilitačnom zariadení

Dôvera pomáha Ukrajine

Posielame na Ukrajinu materiál v hodnote 50-tisíc eur

Rýchla pomoc v prípade kolapsu

Voľnopredajné lieky pre Camp Žilina

Ak potrebujete poradiť, sme tu pre vás. Aj v ukrajinčine

Pre obyvateľov Ukrajiny, ktorí sa pre vojnový konflikt ocitli na Slovensku, sme pripravili kontaktný formulár v ich rodnom jazyku. Môžu sa s nami spojiť a poslať nám svoje otázky či postrehy. Odpovieme im v ukrajinčine.

Ak máte akúkoľvek otázku o zdravotnom poistení či priamo o našej poisťovni, obráťte sa na nás na tomto mieste.

Prostredníctvom kontaktného formulára nám môžete vo svojom rodnom jazyku napísať, čo by vás zaujímalo, a my vám písomne odpovieme do dvoch dní. Alebo nám na seba nechajte telefonický kontakt. Naspäť vám zavolá naša kolegyňa, ktorá ovláda slovenský aj ukrajinský jazyk.