Mohli sa na nej 24 hodín denne a 7 dní v týždni poradiť s lekárom bez akýkoľvek poplatkov o tom, ako riešiť zdravotné ťažkosti, ktoré si nevyžadujú okamžitú lekársku starostlivosť.

Denne išlo o desiatky poistencov, ktorí získavali poradenstvo o tom, ako znížiť horúčku, zmierniť kašeľ či o tom, ako si poradiť s uštipnutím hmyzu. V niektorých prípadoch sme podľa vyjadrení lekárov na telefóne pomohli zachrániť ľudské životy, keď sme pacientov presmerovali na záchrannú zdravotnú službu.

Navyše, poistenci po telefonickom identifikovaní umožnili lekárovi na telefóne nahliadnuť do ich elektronickej zdravotnej karty, takže ten vedel veľmi presne zhodnotiť aj doterajšiu liečbu vrátane užívaných liekov. Túto službu sme prepojili aj so samodiagnostickým nástrojom, ktorý máme v ponuke dodnes, preto považujeme naše telemedicínske služby za najkomplexnejšie.

Počas pandémie covidu sa telefonické poradenstvo s lekármi stalo štandardom a hoci DôveraLinka24 fungovala aj počas covidu, naše telemedicínske služby sme postupne upravili tak, aby poradenstvo bolo cielené pre ohrozené skupiny pacientov.

V súčasnosti majú naši poistenci k dispozícii Linku pre zdravie, ktorá im pomôže vyriešiť ťažkosti spojené s cukrovkou, srdcovým zlyhávaním a vysokým krvným tlakom. Sústreďujeme sa teda na cielené poradenstvo tým poistencom, ktorí majú chronický zdravotný problém a patria podľa odborníkov k najväčším skupinám pacientov na Slovensku.

Vo vybraných regiónoch dokonca zabezpečujeme ako jediná zdravotná poisťovňa bezplatný objednávkový systém, s ktorými sú poistenci veľmi spokojní.

Tak ako doteraz, aj naďalej budeme sledovať požiadavky našich poistencov, a urobíme všetko preto, aby u nás boli spokojní.