Trápi vás ochorenie alebo bojujete s vážnou diagnózou?

Za niektoré ošetrenia, terapie, rehabilitácie, zákroky, lieky či zdravotné pomôcky si pacienti podľa zákona doplácajú. Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá nespadá do verejného zdravotného poistenia a pacienti si ju hradia sami, nech sú poistencami akejkoľvek zdravotnej poisťovne. Dôvera ako jediná poisťovňa už od roku 2012 finančne prispieva svojim poistencom aj na takúto zdravotnú starostlivosť.

Poistencom sme venovali už viac ako 2 milióny eur

Vďaka finančným príspevkom z grantového programu sme na ceste za lepším zdravím pomohli už viac ako 1600 bojovníkom. Prispeli sme im na nákup zdravotníckych pomôcok aj liekov. Desiatky našich poistencov absolvovali rehabilitácie, operácie, zdravotnícke zákroky, terapie alebo potrebné ošetrenia na Slovensku aj v zahraničí.

Tu nájdete príbehy podporených žiadateľov.

Požiadajte o príspevok aj vy

V termíne od 5. septembra do 5. októbra otvárame ďalšie kolo grantového programu Bojovníci za zdravie. Svoju žiadosť nám môžete poslať aj vy.  Príspevok môžu získať všetci naši poistenci, bez ohľadu na vek, diagnózu či bydlisko.

Pre žiadateľov platia len dve podmienky:

 • Osoba, na ktorej liečbu budú financie použité, musí byť poistencom Dôvery.
 • Liečba alebo zdravotnícka pomôcka, o ktorú žiadate nie je hradená (alebo je len čiastočne hradená) z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že pacient si na ňu dopláca.  

Ako získať grant

 • Navštívte stránku www.bojovnicizazdravie.sk.  
 • Kliknite na Požiadať o grant a vyplňte elektronickú žiadosť.
 • Za deti do 18 rokov alebo hendikepované osoby podáva žiadosť ich zákonný zástupca.
 • Výška finančného príspevku je neobmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdi lekár alebo odborník z oblasti farmácie.

Na čo môžete použiť príspevok

Vybraným žiadateľom poskytneme grant, ktorý môžu použiť napríklad na:

 • úhradu liekov alebo zdravotnej pomôcky, ktorú si pacienti hradia sami alebo na ne doplácajú;
 • rehabilitáciu alebo rekonvalescenciu;
 • zdravotnú starostlivosť absolvovanú v zahraničí;
 • absolvovanie operácie, zákroku alebo pooperačnej liečby;
 • absolvovanie terapie alebo inej podpornej liečby.