Veríme, že ten svoj si nájde aj približne 80-tisíc poistencov, ktorí sa rozhodli v tomto roku zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu a poistili sa v Dôvere. Privítame ich 1. januára 2024.

Pravdepodobne aj v tomto roku budeme môcť povedať, že Dôveru si v prepoisťovacom období vybralo najviac ľudí. Teší nás to, veď za posledných desať rokov narástol počet našich klientov z 1,4 na 1,7 milióna, čo je približne každý tretí obyvateľ Slovenska.

Prečo zostať v Dôvere? Toto sú dôvody, pre ktoré sa to oplatí.

1. Najviac zmlúv s ambulanciami. Máme zhruba o 200 zmlúv s ambulanciami všeobecných lekárov a špecialistov viac ako ostatné poisťovne*.

2. Viac ako 50 benefitov. Len na finančných benefitoch sme našim poistencom vrátili už viac ako 60 miliónov eur.

3. Atraktívne novinky. Ako jediná zdravotná poisťovňa ponúkame kožné vyšetrenie online, poukážky na konzultácie so psychológom a bezplatnú dopravu do Nemocnice Bory.

4. Liečba nad rámec zákona. Našim poistencom – Bojovníkom za zdravie – sme vyplatili viac ako 2,1 milióna eur na liečbu, ktorá sa neuhrádza z verejného zdravotného poistenia.

5. Najlepšie hodnotená mobilná aplikácia. A navyše v úplne novom šate a s biometrickým prihlásením. Slúži nielen na čerpanie benefitov.


Ak ste už podali prihlášku do inej zdravotnej poisťovne, môžete ju do 31. októbra vziať späť.

Vyplnené tlačivo, prosím, podpíšte a doručte do zdravotnej poisťovne, do ktorej ste podali prihlášku (VšZP, Union).


Do 31. októbra 2023 môžete svoje rozhodnutie ešte zmeniť a podanú prihlášku vziať späť.
  • osobne
  • poštou
  • elektronicky cez portál slovensko.sk

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte naše kontaktné centrum 0850 850 850.