Často počujeme, že zdravie je to najcennejšie. Keď sme zdraví, je pre nás samozrejmosťou. Sú však medzi nami ľudia, ktorí od narodenia bojujú s ochorením a každý deň sú nútení prekonávať mnoho prekážok. Sú tu aj takí, ktorým sa život zmenil doslova zo dňa na deň. Každý z nich bojuje za lepšie zdravie.

Príspevky pre chorých aj hendikepovaných

Takýmto bojovníkom Dôvera ako jediná zdravotná poisťovňa dlhodobo pomáha prostredníctvom programu Bojovníci za zdravie . Našim poistencom sme venovali už viac ako dva milióny eur na liečbu , ktorú potrebujú, a tak je pre nich cesta za lepším zdravím o čosi jednoduchšia.

Mnohým poistencom sme pomohli postaviť sa na nohy vďaka rehabilitáciám, skvalitniť život vďaka nadštandardnej terapii či modernej zdravotnej pomôcke.

Prečítajte si príbehy niektorých bojovníkov.

Tento rok sme rozdali 277-tisíc eur

Aj v tomto roku prebehli dve kolá programu a my sme vybrali 183 bojovníkov, ktorým sme prispeli na liečbu sumou 277-tisíc eur. Môžu si tak uhradiť akúkoľvek nadštandardnú liečbu, o ktorú nás požiadali.

Vďaka príspevku väčšina absolvuje finančne náročný rehabilitačný pobyt v niektorom zo špičkových zariadení, uhradia si zákrok či terapiu doma aj v zahraničí. Alebo si zakúpia zdravotnícku pomôcku, ktorá im pomôže skvalitniť život.

Viac o projekte aj sa dozviete na tejto stránke.