Príčinu možno hľadať jednak v pandémii a obavách ľudí z návštevy zdravotníckych zariadení s vysokou koncentráciou chorých a jednak v ľahostajnosti, v pracovnej zaneprázdnenosti či v pocite „nič ma nebolí, som zdravý“.

Rok 2021

Typ preventívnej prehliadky  Počet zúčastnených poistencov Podiel
Urológ (muži nad 50 rokov)   9 900
12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)  563 000
45 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)  166 000
42 %
Gynekológ
267 000
41 %
Všeobecný lekár pre dospelých216 000
33 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
210 000
67 %
Gastroenterológ
2 400
2 %

Porovnanie absolvovaných preventívnych prehliadok s predošlými rokmi nájdete na našom webe tu.

Na prevenciu myslia viac ženy ako muži

Prevenciu u svojho všeobecného lekára absolvovalo v roku 2021 iba približne 33,09 % našich dospelých poistencov. Zo štatistík vyplýva, že pri preventívnych prehliadkach sú disciplinovanejšie ženy, z ktorých absolvovalo preventívnu prehliadku viac ako 36 %. U mužov to bolo necelých 30 %.

Zo žien najčastejšie preventívne vyhľadali všeobecného lekára dámy vo veku 50 až 69 rokov (40 % účasť). Muži prišli na preventívnu prehliadku k praktikovi najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov (účasť 35 %), nezriedka vďaka iniciatíve svojej partnerky.

Čo robíme pre zvýšenie prevencie 

Poistencom preventívne prehliadky pripomíname notifikáciami zasielanými e-mailom alebo SMS. Vysvetľujeme im, čo je obsahom prehliadky a ako často na ňu majú nárok. Zdôrazňujeme im, že preventívna prehliadka naozaj môže zachrániť život, pretože pomáha diagnostikovať ochorenie v štádiu, keď je ešte úplne vyliečiteľné.

Motivovať poistencov k absolvovaniu preventívnej prehliadky u všeobecných lekárov sa snažíme aj upravenými podmienkami pre čerpanie benefitu Zdravé zuby a Zdravé oči pre deti. K racionálnym argumentom v prospech preventívnej prehliadky tak pridávame rozmer úspory vynaložených financií pri starostlivosti o chrup.

Pre istú skupinu poistencov je to silnejšia motivácia nájsť si na preventívku čas. Podmienkou získania benefitu Zdravé zuby je preto nielen absolvovaná preventívna prehliadka u zubára, ale po novom aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára.

Ak poistenec neabsolvoval preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, s ktorým má podpísanú dohodu o zdravotnej starostlivosti, má možnosť si ju aj pre potreby zubného benefitu doplniť. Preventívnu prehliadku u všeobecného lekára alebo všeobecného lekára pre deti a dorast stačí absolvovať najneskôr do 90 kalendárnych dní od podania žiadosti o príspevok.

Tisícky ľudí s rakovinou, o ktorej nevedia

Nepoľavili sme ani v onkoskríningu. Ako jediná zo zdravotných poisťovní sme posielali osobné pozvánky na skríningové vyšetrenie aj počas pandemického obdobia. 

Z 37-tisíc pozvánok, ktoré sme rozoslali našim poistencom nad 50 rokov aj s testom na okultné krvácanie, zareagovalo len 2 500. Pozitívny test čiže skryté krvácanie do stolice malo 165 z nich, čo predstavuje 6,6 %. Analogicky sa dá predpokladať, že z celého počtu poistencov, ktorých sme oslovili, má takýto problém vyše 2400 ľudí, no nevedia o tom.

Podobná situácia je u žien. Od januára 2019 do februára 2022 sme rozoslali vyše 82-tisíc pozvánok na mamografiu. Zareagovalo na ne však len 11-tisíc žien, pričom nádor sa potvrdil u 42 z nich. Z tých zvyšných vyše 70-tisíc žien, ktoré pozvanie na mamografiu nevyužili, má rakovinu zrejme 280 a stále o nej nevedia.

Spoločnými silami pri pozývaní pacientov na preventívne prehliadky by sme tieto čísla dokázali znížiť a zachrániť tak oveľa viac životov.