Lekár

Čo je cieľom Programu pre lepší život s cukrovkou / Disease management programu?

Program, ktorý spúšťa Dôvera, je zameraný na diabetikov. Jeho cieľom je zlepšiť dlhodobý zdravotný stav pacientov prostredníctvom zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti, motivácie pacientov k dodržiavaniu odporúčaní lekárov a zvýšenia ich informovanosti a angažovanosti.

Čítať celú odpoveď
Ako sa môžem zapojiť ako lekár do programu DôveraPomáha diabetikom, resp. do disease management programu?

Do Programu sa môžu dobrovoľne zapojiť lekári-diabetológovia pôsobiaci v pilotných okresoch Programu: Košice, Košice-okolie, Prešov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Sabinov, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Skalica a Trnava. V budúcnosti plánujeme rozširovanie Programu aj do iných okresov, keď to bude aktuálne, budeme Vás kontaktovať.

Čítať celú odpoveď
Aké výhody mi prinesie zapojenie do Programu ako poskytovateľovi?

 Výhod získate hneď viacero.

Čítať celú odpoveď
Čo sú indikátory kvality? Kto ich navrhol, ako vznikli?

Indikátory kvality sú nástroje na meranie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Obsahujú administratívne indikátory (napríklad účasť na schôdzkach ) i kvalitatívne parametre merajúce samotnú kvalitu zdravotnej starostlivosti (napríklad podiel poistencov , ktorí dosiahli cieľovú hodnotu pre daný parameter). Indikátory kvality boli navrhnuté zdravotnou poisťovňou Dôvera na základe rešerše zahraničných zdrojov a osvedčených postupov. 

Čítať celú odpoveď
Aký štandard liečby bude vyžadovaný v rámci Programu?

Štandard liečby je definovaný tzv. klinickým protokolom, ktorý pripravila zdravotná poisťovňa Dôvera na základe medzinárodných odborných odporúčaní ADA (American Diabetes Association), NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) a guidelinov na liečbu diabetu od Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Čítať celú odpoveď
Musí sa do Programu zapojiť každý diabetológ?

Nie, nemusí. Účasť v programe je dobrovoľná a ak sa lekár rozhodne nezapojiť, nemá to vplyv na zmenu jeho zmluvných podmienok so zdravotnou poisťovňou Dôvera.

Čítať celú odpoveď
Aké výhody prinesie zapojenie do Programu mojim pacientom?

Hlavnou výhodou pre Vašich pacientov bude, že sa naučia lepšie zvládať svoj diabetes a bude sa im lepšie žiť. Okrem toho ich ešte aj odmeníme.

Čítať celú odpoveď
Ako bude fungovať edukácia v Programe? Prečo nemôžu edukáciu realizovať diabetológovia?

V Programe bude pacientom poskytnutých niekoľko typov edukácií:

Čítať celú odpoveď
Ako zabezpečíte, aby bola edukácia poskytovaná edukátormi kvalitná?

Cieľom programu DôveraPomáha diabetikom je zlepšovanie zdravotného stavu našich poistencov s cukrovkou. V diskusiách s lekármi o tom, že začneme merať kvalitu zdravotnej starostlivosti a odmeňovať ich za ňu, sme často narážali na pripomienku lekárov, že pacienti nedodržiavajú rady lekárov. Pacienti sa nám zase sťažovali na nedostatok zrozumiteľných a praktických informácií. Preto máme veľký záujem o tom, aby bola edukácia diabetikov nielen kvalitná, ale aj dostupná a zameraná na praktické a zrozumiteľné informácie.

Čítať celú odpoveď
Je pravda, že lekári zapojení do Programu budú musieť platiť edukáciu poskytovanú nemedicínskymi pracovníkmi?

Nie je to pravda. Navýšenie, ktoré Dôvera ponúkla lekárom zapojeným do Programu, tj. zrušenie základného bodového rozsahu a v priemere + 15% za plnenie indikátorov kvality, je čisto odmenou diabetológa. Náklady na prácu edukátorov hradí plne zdravotná poisťovňa Dôvera.

Čítať celú odpoveď
Ako sa budú na starostlivosti o diabetikov podieľať všeobecní lekári?

Program DôveraPomáha diabetikom / Disease management program sme najprv začali realizovať s diabetológmi. Do budúcna uvažujeme pracovať na zlepšovaní spolupráce medzi všeobecnými lekármi a diabetológmi, napr. pri zlepšovaní záchytu diabetu počas preventívnych prehliadok.

Čítať celú odpoveď
Ktorí lekári sa zapojili do Programu?

Do programu sa k 1.4.2018 zapojilo spolu 34 lekárov-diabetológov, ktorí sa starajú o viac ako 14-tisíc poistencov Dôvery s cukrovkou.

Čítať celú odpoveď
Plánujete rozširovanie programu do iných regiónov a na iné choroby?

V súčasnosti je projekt pilotne spustený a realizovaný v pilotných regiónoch Košice, Košice-okolie, Prešov, Michalovce, Sobrance a Vranov nad Topľou, Komárno, Levice, Nové Zámky a Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Skalica a Trnava. Po vyhodnotení pilotnej fázy je v pláne rozširovanie aj do iných okresných miest a aj pre iné ochorenia. Pri jeho rozširovaní budeme kontaktovať všetkých lekárov, ktorí by mohli mať o tento projekt záujem.

Čítať celú odpoveď
Ako môžem vystúpiť z Programu? Môže ma Dôvera z Programu vyradiť?

Na základe podpísaného dodatku k Zmluve, ktorou ste sa zapojili do Programu, je možné vystúpiť vždy ku koncu daného kvartálu.

Čítať celú odpoveď
V prípade, že z Programu vystúpim, vráti sa mi zase bodový limit?

Áno. V prípade, že z Programu vystúpite, znamená to ukončenie dodatku zmluvy, ktorý sa týka Disease management programu / programu DôveraPomáha diabetikom. V platnosti by mala zostať štandardná zmluva na trhu, tj. ak v tom čase bude existovať základný bodový rozsah, bude Vám nanovo stanovený.

Čítať celú odpoveď
Späť