Zmluvy

Keď chcete byť náš zmluvný lekár, je potrebné zaslať žiadosť a splniť kritériá.
Aké máte zmluvné podmienky pre poskytovateľov?

Kritériá na uzatváranie zmlúv máme stanovené odlišne pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a pre inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť. Podrobné informácie nájdete na našej úradnej tabuli.

Čítať celú odpoveď
Kedy najskôr od podpisu je zmluva účinná?

Zmluva je účinná najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej zverejnení na našom webe. Prípadne aj neskôr, ak sa tak dohodneme.

Konkrétny príklad: Zmluvu podpíšeme 5. apríla 2012. my ju zverejníme 6. apríla 2012. Naším zmluvným poskytovateľom ste najskôr od 1. mája 2012, prípadne neskôr, ak sme sa na neskoršej účinnosti dohodli.

Čítať celú odpoveď
Chcel by som s vami spolupracovať ako zmluvný lekár. Čo mám urobiť?

Ak máte záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera, podajte písomnú žiadosť. Ak poskytujete lekárenskú starostlivosť, využite túto žiadosť. Žiadosť vyplňte a zašlite na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra. Odpoveď vám zašleme do 30 dní.

Čítať celú odpoveď