Overenia

Najpoužívanejšie

Iné overenia

Overenie európskeho preukazu (EHIC)

Overte si platnosť čísla preukazu EHIC.

Overenie poistenca v inej poisťovni

Overte si poistenie osoby v iných zdravotných poisťovniach.

Overenie platnosti potvrdenia

Overte si pravosť potvrdenia o poistnom vzťahu pre poistencov

Overte si pravosť vydaných potvrdení pre platiteľov

Overenie úväzku a platnosti lekára u poskytovateľa

Overte si úväzok alebo či lekár u daného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pracuje.

Overenie pracoviska poskytovateľa

Skontrolujte si platnosť a zmluvnosť ambulancie, oddelenia alebo pracoviska.

Zmluvní poskytovatelia, prevádzky a lekári

Vyhľadávanie zmluvných poskytovateľov, prevádzok a lekárov - rozšírené o filter na odbornosti a typy zdravotnej starostlivosti.