Kde je zabezpečené ubytovanie pre pacientov Protónového centra v Prahe?

Aktualizované: 16. 05. 2016

Prosím, pred nástupom na terapiu, kontaktujte Protónové centrum, ktoré pre vás môže ubytovanie zabezpečiť. Môžete si prenajať aj súkromný byt. Možností v Prahe je viacero. V blízkosti Protónového centra sú tieto možnosti ubytovania:

Penzión Karnet – apartmán s kuchyňou - v blízkosti kliniky (5 minút), parkovanie na ulici pred penziónom.
www.pensionkarnet.cz
Cena.: 41 EUR/noc s raňajkami

Apartmán 2 +kk na Rohanském nábřeží, Praha 8, vzdialenosť od kliniky cca. 15 minút
Cena: 900 Kč/noc

Hotel Brilliant
http://www.hotelbrilliant.cz/
Cena: 750 - 800 Kč/noc s raňajkami

Hotel Antonie
http://www.hotelantonie.cz/
Cena: 12-20 dní (600 Kč/noc s raňajkami), pobyt na mesiac 14.000 Kč                              

Hotel Aida – v blízkosti kliniky (5 minút)
http://www.hotelaida.cz/booking.html
Cena: 600 – 715 Kč/noc s raňajkami, parkovanie v blízkosti hotela na ulici

Hotel Troja  – v blízkosti kliniky (5 minút), parkovanie v blízkosti hotela na ulici
http://hoteltroja.cz/
Cena: 790 Kč/noc s raňajkami

Hotel Castle Residence Praha
http://www.castleresidence.cz/en/home
Cena: 60 - 70 EUR/noc s raňajkami, parkovaním a dopravou z hotela na kliniku a späť.

V centre Prahy:

Apartmán Uhelný trh 1, Praha 1  -  apartmán s kuchyňou.
Cena: 540 Kč/noc s upratovaním a možnosťou prania prádla, parkovanie nie je možné, možnosť ponechať auto na parkovisku kliniky a dochádzať hromadnou dopravou, je to priamo na stanici metra – cesta na kliniku trvá zhruba 15-20 minút.

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Potrebujem pri ceste do zahraničia aj komerčné (cestovné) poistenie?

Všetko záleží od toho, kam cestujete a za akým účelom.

V princípe platí, že pri krátkodobom pobyte v krajinách Európskej únie, v Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Macedónsku a na Islande vám stačí európsky preukaz. Zabezpečí vám rovnaké práva aj povinnosti ako domácim poistencom avšak len vo verejných (nie súkromných) zdravotníckych zariadeniach. Čo im preplatí ich zdravotná poisťovňa, to vám preplatíme aj my.

V niektorých krajinách sú však doplatky pacientov napr. u zubára alebo hospitalizáciu v nemocnici oproti našim veľmi vysoké. Odporúčame vám preto vybaviť si pred cestou aj komerčné poistenie. Ak cestujete do krajín mimo EÚ, určite si vybavte komerčné poistenie

Európsky preukaz však nekryje plánovanú zdravotnú starostlivosť (plánovaný pôrod v zahraničí, operáciu, ošetrenie). Takúto zdravotnú starostlivosť vám preplatíme, ale musíme vám ju vopred schváliť.

Čítať celú odpoveď
Odchádzam náhle do zahraničia a nemám európsky preukaz. Čo mám robiť?

Požiadajte nás o jeho vydanie telefonicky na čísle 0850 850 850, v niektorej z našich pobočiek alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo cez vašu Elektronickú pobočku. Vytlačíme vám ho a odošleme väčšinou do 10 pracovných dní.

Ak do zahraničia odchádzate skôr, vydáme vám na počkanie v ktorejkoľvek našej pobočke náhradný certifikát. Certifikát platí tri mesiace a je plnohodnotnou náhradou za európsky preukaz.

Čítať celú odpoveď
Ochráni ma európsky preukaz pred platením?

Nie úplne. Zabezpečí vám rovnaké práva,ale aj povinnosti, aké majú domáci pacienti. Ak si tí za niečo platia, budete si platiť aj vy. V niektorých krajinách sú doplatky vyššie ako na Slovensku, platí sa napríklad za lieky alebo pri hospitalizácii v nemocnici.

Ak sa chcete tomu vyhnúť, odporúčame vám vybaviť si komerčné poistenie.

Čítať celú odpoveď
Môžem s európskym preukazom navštíviť akéhokoľvek lekára?

Nie, tento preukaz platí iba u lekárov a zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v štátoch EÚ napojené na verejný systém zdravotného poistenia. Neplatí teda u súkromných lekárov a v privátnych klinikách. Tam si náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou hradíte sami.

Čítať celú odpoveď
Čo všetko mi garantuje európsky preukaz poistenca?

Pri akútnom ochorení alebo stave ohrozujúcom život máte nárok na potrebnú (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť. Myslí sa tým nevyhnutné ošetrenie napríklad v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.) i tehotenských prehliadok.

Európsky preukaz garantuje aj pravidelnú starostlivosť (dialýzu, oxygenoterapiu a pod.) pre chronických pacientov. No jej poskytnutie, najmä termín a miesto, si vopred dohodnite s lekárom alebo zariadením v štáte, kam cestujete.

Čítať celú odpoveď
Čo uhrádza Dôvera v Protónovom centre v Prahe?

Dôvera svojím poistencom hradí všetky potrebné vyšetrenia a samotnú liečbu. U detí preplácame aj hospitalizáciu v nemocnici a prevoz detských pacientov po terapii do nemocnice Motol (u dospelých nie je hospitalizáciu nutná). Detskí pacienti majú v nemocnici zabezpečenú aj stravu. Dospelí pacient si platí sám stravu, cestu do Prahy a z Prahy a ubytovanie počas liečby (liečba je dlhodobá od 12 do 30 za sebou nasledujúcich dní).

Čítať celú odpoveď
Hradíte v prípade hospitalizácie dieťaťa počas liečby v Protónovom centre aj ubytovanie rodiča?

Nie, hradíme len hospitalizáciu dieťaťa. Ak ani dieťa hospitalizáciu nepotrebuje, ubytovanie mu tiež nehradíme. Rodič má možnosť bývať v ubytovni v nemocnici Motol, kde je jej dieťa hospitalizované. Ubytovanie si však platí sám.

Čítať celú odpoveď
Je liečba v Protónovom centre ambulantná alebo nemocničná?

Liečba je ambulantná, to znamená, že si nevyžaduje vašu hospitalizáciu v nemocnici. Pobyt v nemocnici je nutný zväčša len u detí, ktoré sú hospitalizované vo Fakultnej nemocnici Motol v dosahu (do 12 km) Protónového centra.

Čítať celú odpoveď
Čo v prípade, že sa vyskytnú komplikácie alebo liečba v Protónovom centre nezaberá? Ako sa to bude riešiť ďalej?

Vhodný postup je na odporučení ošetrujúcich lekárov.

Čítať celú odpoveď
Čo ak sa mi nádor po liečbe v Protónovom centre vráti?

Postup je rovnaký, vašu žiadosť o liečbu opäť posúdi najskôr radiačný onkológ na Slovensku. Ak liečbu odporučí, jeho rozhodnutie budeme akceptovať a liečbu vám uhradíme opäť, v prípade, že neexistuje pre vás iná možnosť na Slovensku.

Čítať celú odpoveď
Je následná starostlivosť zabezpečená na Slovensku, alebo treba cestovať do Prahy na kontrolné vyšetrenia?

Následná starostlivosť ani kontrolné vyšetrenia v Prahe nie je potrebné, všetky kontrolné vyšetrenia zhotoví ambulantný onkológ na Slovensku.

Čítať celú odpoveď
Čo sa deje po absolvovaní liečby v Protónom centre Praha? Aká starostlivosť je potrebná a kde ju pacient absolvuje?

Navštívite svojho onkológa na Slovensku, ktorý skontroluje váš zdravotný stav a odporučí ďalší postup.

Čítať celú odpoveď
Ako prebieha proces liečby v Protónovom centre Praha?

Treba sa pripraviť na dlhší pobyt v zahraničí, ktorý môže trvať až 30 dní u dospelých a 38 za sebou nasledujúcich dní u detí. Minimum je 12 dní, u detí je to 15 dní. Samotný výkon trvá do 45 minút denne.

Čítať celú odpoveď