Ako pošlem dávku 601?

Aktualizované: 10. 07. 2015

Ak máte troch a viac zamestnancov, dávku 601 (teda oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie) ste povinný nám zaslať elektronicky. A to na CD nosiči, USB kľúči, alebo e-mailom.

Odporúčame vám však využiť bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predvyplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov, dávku 601 môžete takisto zaslať prostredníctvom Elektronickej pobočky, na CD nosiči, USB kľúči alebo e-mailom.

Podrobnosti a aktuálne metodické usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nájdete na tejto stránke.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Máte referencie k službe Zamestnávatelia online?

 Áno, máme. Prví používatelia služby sú spokojní, máme aj ich konkrétnu spätnú väzbu. Niekoľko z nich pre vás vyberáme:

Čítať celú odpoveď
Najčastejšie otázky k službe Zamestnávatelia online

 Tu nájdu softvérové firmy, majitelia a manažment, ale i účtovníci a mzdári odpovede na najčastejšie otázky k našej novej službe.

Čítať celú odpoveď
Ako pošlem dávku 514?

Ak máte troch a viac zamestnancov, dávku 514 (teda výkaz preddavkov na poistné) nám musíte zasielať elektronicky. Na výber máte CD nosič, USB kľúč, e-mail, odporúčame vám však bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len predplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Ak máte maximálne dvoch zamestnancov, dávku 514 môžete takisto zaslať prostredníctvom Elektronickej pobočky, na CD nosiči, USB kľúči alebo e-mailom. 

Podrobnosti nájdete na stránke ministerstva zdravotníctva.

Čítať celú odpoveď
Kto musí posielať hromadné oznámenia a výkazy elektronicky a prečo?

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva spolu 3 a viac zamestnancov (bez ohľadu na to, kde sú poistení), je povinný zasielať výkazy aj hromadné oznámenia elektronickou formou. Táto povinnosť vzniká na základe usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre mesačné výkazy a hromadné oznámenia.

Zasielať hromadné oznámenia a mesačné výkazy môžete na CD, diskete, USB kľúči, e-mailom alebo jednoducho prostredníctvom našej bezplatnej služby Elektronická pobočka.

Čítať celú odpoveď