Dlžníci a dlhy

Pri dlhoch sa vypláca prevencia. Inak vám hrozí, že zaplatíte viac a navyše riskujete, že nedostanete plánovanú zdravotnú starostlivosť. Váš dlh môžete reklamovať, rovnako ako zverejnenie v zozname neplatičov na webe.
Zamietli ste moje reklamáciu voči zverejneniu v zozname dlžníkov, no ja s tým nesúhlasím.

Reklamáciu môžete podať iba vtedy, ak sa objavili nové skutočnosti, ktoré ste nedokladovali predtým.

Čítať celú odpoveď
Čo mi hrozí, keď je v zozname dlžníkov môj zamestnávateľ?

Nemusíte mať obavy, podľa zákona vám preplatíme neodkladnú aj odkladnú zdravotnú starostlivosť. Vás ako zamestnanca sa riziká nepreplatenia starostlivosti netýkajú.

Čítať celú odpoveď
Kto rozhoduje, čo je odkladná a čo neodkladná starostlivosť?

Rozhoduje o tom lekár.

No v prípade, že pacient je dlžník, je lekár povinný vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Poskytovateľ vyplní tento formulár.

Čítať celú odpoveď
Ako budete riešiť moju reklamáciu zoznamu dlžníkov?

Naši zamestnanci reklamáciu prevezmú do 24 hodín od jej podania. Po obdržaní všetkých dokladov ju najneskôr do 15 kalendárnych dní vybavíme. O výsledku vás budeme informovať.

V prípade, že ste zaslali reklamáciu prostredníctvom Elektronickej pobočky, informáciu o stave a riešení reklamácie máte k dispozícii priebežne.

Ak bola reklamácia zaslaná inou formou, výsledok vám oznámime poštou.

Čítať celú odpoveď
Našiel som sa v zozname, ale nie som si vedomý dlhu.

Môžete podať reklamáciu – preferujeme elektronicky na info@dovera.sk, prípadne aj poštou. K reklamácii je potrebné priložiť dokumenty, ktoré potvrdia vaše tvrdenia v reklamácii.

Čítať celú odpoveď
Ak v zozname nie som, znamená to, že nemám žiaden dlh?

To, že nie ste v zozname dlžníkov, automaticky neznamená, že máte voči nám vysporiadané všetky vaše záväzky. V zozname uvádzame iba údaje od roku 2009, môžeme však evidovať vaše staršie dlhy alebo príslušenstvo.

Čítať celú odpoveď
Ako často sa zoznam dlžníkov aktualizuje?

Zoznam aktualizujeme denne, aj keď zo zákona túto povinnosť nemáme. Ak si dlh uhradíte, istý čas trvá prevod a hlavne spracovanie platby, no maximálne do 7 kalendárnych dní vás zo zoznamu vymažeme.

Čítať celú odpoveď
Keď dlh uhradím, vrátite mi peniaze, ktoré som zaplatil u lekára?

Nie, spätne za túto liečbu neplatíme, keďže rozhodujúce obdobie je v momente, keď sa zdravotná starostlivosť poskytuje.

Keď ste v tom čase na zozname a máte nárok len na akútnu zdravotnú starostlivosť, uhrádzame za vás len túto zdravotnú starostlivosť.

Čítať celú odpoveď
Aké sú pravidlá tvorby zoznamu dlžníkov na webe?

Platiteľ (samoplatiteľ, živnostník alebo zamestnávateľ) sa do zoznamu dostane vtedy, keď nám nezaplatil od 1. 1. 2009 poistné alebo preddavky na poistné za tri mesiace, prípadne má nedoplatok z ročného zúčtovania a zároveň jeho dlh dosahuje viac ako 100 €.

Čítať celú odpoveď
Ako mám požiadať o splátkový kalendár?

Požiadať môžete najjednoduchšie elektronicky cez vašu Elektronickú pobočku, osobne na ktorejkoľvek pobočke vyplnením žiadosti alebo zaslaním žiadosti na našu korešpondenčnú adresu v Nitre.  Podmienky na schválenie žiadosti o splátkový kalendár nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Ďalej