Kúpele

Kúpele preplácané zdravotnou poisťovňou nie sú dovolenka, ale liečba podliehajúca pravidlám a medicínskym postupom. Iné sú pre pacientov vo vážnejšom stave a pre deti (kategória A), iné pre pacientov s menej vážnym ochorením (kategória B). Podľa kategórií sa určujú aj doplatky za kúpele. 
Od koľkých rokov môže ísť do kúpeľov dieťa?

Podľa zákona je dolná hranica veku dieťaťa pri dýchacích chorobách 3 roky, avšak pri iných môže do kúpeľov nastúpiť aj menšie dieťa. Odporúčame vám konzultovať najvhodnejší termín s ošetrujúcim lekárom dieťatka.

Čítať celú odpoveď
V ktorých kúpeľoch sa môžu liečiť deti?

Deťom preplácame zdravotnú starostlivosť v týchto kúpeľných zariadeniach:

Čítať celú odpoveď
Preplatíte kúpeľnú liečbu deťom aj v zahraničí, napríklad v Čechách?

Áno, poistenci majú možnosť absolvovať kúpeľnú liečbu v Českej republike. Kúpele v cudzine musia spĺňať štatút kúpeľného zariadenia a poistenec musí absolvovať procedúry, ktoré sa týkajú jeho ochorenia uvedeného v kúpeľnom návrhu.

Čítať celú odpoveď
Prepláca poisťovňa lekárovi vystavenie žiadosti o kúpeľnú liečbu?

Lekárom preplácame výkon Vypísanie kúpeľného návrhu. Či si tento výkon lekár účtoval, zistíte vo svojej Elektronickej pobočke z výpisu v elektronickej zdravotnej karte.

Čítať celú odpoveď
Lekár si za vypísanie kúpeľného návrhu pýta poplatok. Je to v poriadku?

Vystavenie kúpeľného návrhu podľa Indikačného zoznamu pre kúpeľnú liečbu je zdravotnou dokumentáciou a teda súčasťou zdravotnej starostlivosti.  

Čítať celú odpoveď
Čo ak počas liečby v kúpeľoch ochoriem?

Zo zdravotných dôvodov môžete po vyzdravení opäť nastúpiť a pokračovať v začatej liečbe. Podmienka je, aby ste too stihli do skončenia platnosti kúpeľného návrhu. Prerušiť liečbu môžete aj z vážnych rodinných dôvodov.

Čítať celú odpoveď
Kedy mám poslať do poisťovne kúpeľný návrh?

Podľa zákona najneskôr šesť týždňov pred ukončením platnosti musí byť návrh doručený do zdravotnej poisťovne. V opačnom prípade hrozí, že kúpele už pre pacienta nebudú mať voľný termín.

Čítať celú odpoveď
Prečo najčastejšie zamietne zdravotná poisťovňa kúpeľné návrhy?

Najčastejším dôvodom je strata  platnosti kúpeľného návrhu. Takisto, ak pacient neabsolvuje sústavnú liečbu daného ochorenia, alebo navrhujúci lekár prehliadne určenú periodicitu kúpeľnej liečby. 

Čítať celú odpoveď
Kedy mám kontaktovať kúpele?

Kúpele kontaktujte len v prípade, že sme vám schválili kúpeľný pobyt typu B. Pre rezerváciu si pripravte jedinečný PIN-kód, ktorý sme vám zaslali v oznámení o schválení kúpeľnej liečby.

Čítať celú odpoveď
Prečo ste prestali posielať návrhy klasickou poštou, ale len e-mailom? Čo ak nemám internet?

Nahradenie papiera elektronickou komunikáciou nám umožňuje váš kúpeľný návrh rýchlejšie posúdiť a schváliť. Elektronicky však komunikujeme iba s tými poistencami, ktorí nám uviedli svoj e-mail.

Čítať celú odpoveď
Nedostal som schválený kúpeľný návrh poštou, čo mám robiť?

 Ak ste od nás dostali e-mail o schválení kúpeľného návrhu, "papierový" návrh nepotrebujete.

Čítať celú odpoveď
Kde nájdem indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu?

 Môžete si ho stiahnuť alebo prečítať na tomto mieste.

Čítať celú odpoveď
Môžem si vybrať, do akých kúpeľov pôjdem?

Každé kúpele sa špecializujú na konkrétne choroby, túto špecializáciu treba rešpektovať.

Ak na vašu diagnózu existuje viacero dostupných kúpeľov a patríte do skupiny A, napíšte nám na váš kúpeľný návrh preferované kúpele, budeme sa snažiť vybaviť vám pobyt v nich. Nami stanovené kúpele však nemožno meniť.

Ak patríte do skupiny B, je na vás, s akými kúpeľmi sa dohodnete a kam nastúpite. Jedinou podmienkou je, že majú oprávnenie liečiť vašu diagnózu. Vyberiete si tie, ktoré vám najviac vyhovujú a dohodnite si s nimi rezerváciu vášho kúpeľného pobytu tak, že im nadiktujete jedinečný kód, ktorý sme vám poslali.

Čítať celú odpoveď
Ako rýchlo mi schválite kúpeľný návrh?

Zákony nestanovujú žiadne lehoty. Robíme všetko preto, aby sme o návrhu rozhodli čo najskôr, už v priebehu niekoľkých pracovných dní.

Čítať celú odpoveď
Môžem sa v kúpeľoch liečiť na tú istú diagnózu opakovane?

 Áno. To, ako často možno chodiť do kúpeľov s tou istou chorobou, stanovuje zákon. Spravidla je možné navštevovať kúpele raz ročne, pri niektorých diagnózach raz za dva roky.

Čítať celú odpoveď
Späť