Charitatívnu zbierku Deň narcisov organizuje Liga proti rakovine. Jej poslaním je pomáhať pacientom s rakovinou. Či už ide poradenstvo, psychologickú a psycho-sociálnu pomoc, rehabilitácie alebo finančnú podporu priamo pacientov a ich rodín po celom Slovensku.

Známe pokladničky finančnej zbierky spolu s narcismi sa budú 18. apríla 2024 nachádzať aj v našich pobočkách v týchto mestách:

Prispieť môžete ľubovoľnou sumou a odísť s dobrým pocitom, že ste urobili správnu vec.

„Liga proti rakovine robí úžasnú prácu nie len pre pacientov s rakovinou, ale aj v oblasti prevencie pred onkologickými ochoreniami. Vzdeláva mladých v oblasti zdravia, informuje verejnosť o tom, ako rakovine predchádzať. V slovenskom zdravotníctve má takmer nezastupiteľné miesto. Aj preto sme veľmi radi, že aj my môžeme byť spoluorganizátorom zbierky Deň narcisov,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Viac informácii o Dni narcisov a všetky spôsoby, ako sa zapojiť do zbierky, nájdete na www.dennarcisov.sk.