Tlačové správy

Lekári získajú informácie, aké doteraz nemali

Ako liečite? Zhruba 2-tisíc lekárov špecialistov už onedlho bude môcť na túto otázku celkom presne odpovedať na základe overených dát. Zdravotná poisťovňa Dôvera im totiž posiela list s prehľadnými informáciami o liečbe ich pacientov.

V spolupráci s lekármi sa podarilo zvýšiť prevenciu aj dostupnosť špecialistov

Potvrdené! Užšia spolupráca lekárov a zdravotnej poisťovne prináša posun k lepšiemu v otázke bezpečnosti liečby aj manažmentu pacienta. Rok po zavedení nových hodnotiacich parametrov do zmlúv medzi lekármi a poisťovňou Dôvera vidíme prvé výsledky.

Dôvera využíva umelú inteligenciu už aj na rukou písaný text

Vyše 130-tisíc ručne vypísaných papierových formulárov začala od augusta v Dôvere spracúvať umelá inteligencia. Nielen, že tým čiastočne odbremení až 140 zamestnancov poisťovne, ale zrýchli a skvalitní celý proces evidencie prihlášok, z čoho budú mať úžitok aj poistenci.

Nemocnice, lekári aj neziskové organizácie dostanú grant na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti

Dôvera rozširuje svoj grantový program Bojovníci za zdravie pre právnické osoby. O grant môžu požiadať zdravotnícke zariadenia a organizácie, ktoré sa starajú o chorých či hendikepovaných.

Hodnotenie nemocníc 2018: Pacienti dali nemocniciam najlepšiu známku za posledných päť rokov

Viac ako 7200 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, nám poslalo vyplnený dotazník o spokojnosti počas ich hospitalizácie. Už po trinásty raz sme zostavili rebríček zdravotníckych zariadení, ktorý môžeme nazvať pacientskym rebríčkom. Priemerná dosiahnutá známka 1,64 je najlepšou za posledných päť rokov.

Dôvera otvorila rok prevencie skríningom rakoviny hrubého čreva

Ročne absolvuje vyšetrenie okultného krvácania približne 70-tisíc poistencov Dôvery. Tento jednoduchý test môže upozorniť na výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka a zachytiť toto ochorenie v skoršom štádiu s dobrou vyhliadkou na uzdravenie pacienta.

Dôležitý míľnik v Dôvere: Bude mať 1,5 milióna poistencov

Rekordný počet poistencov, ktorí sa minulý rok poistili v Dôvere, nebol náhodný. K 30. septembru 2018 sme prijali obdobný počet zmenových prihlášok ako vlani, presne 76 390.

Nové zmluvy s lekármi sľubujú vyššiu kvalitu a lepšiu dostupnosť

Zdravotná poisťovňa Dôvera pripravila spoločne s ambulantnými lekármi nový systém úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa bude pri odmeňovaní lekárov klásť väčší dôraz na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Inšpirovali sme sa krajinami s vyspelými zdravotníckymi systémami, ako Veľká Británia či Holandsko. Pozorný pacient poistený v Dôvere si možno všime zmenu už pri najbližšej návšteve svojho ambulantného lekára.

Preventívne prehliadky na papieri

Podpora prevencie je dôležitou súčasťou činnosti zdravotnej poisťovne Dôvera. Našim poistencom posielame SMS alebo e-mail s pripomienkou, aby na takzvanú preventívku nezabudli, zapájame sa do kampaní pripomínajúcich preventívne prehliadky, verejnosť informujeme o úkonoch, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky. Okrem toho organizujeme alebo podporujeme podujatia na podporu zdravého životného štýlu a prevencie. Naše odhalenia však ukazujú, že aj prevencie môže byť priveľa. A vtedy to začína byť podozrivé.

Štúdia odhalila rozdiely medzi diabetológmi – nie všetci pristupujú k liečbe rovnako

Štúdia „Faktory súvisiace s variabilitou frekvencie vyšetrovania HbA1c“, ktorú spracovala zdravotná poisťovňa Dôvera, ukázala, že niektorí diabetológovia by mohli liečiť aj lepšie. Meranie glykovaného hemoglobínu, pomocou ktorého sa dá určiť stav pacientovej cukrovky, by mali robiť minimálne raz za rok, u pacientov s neuspokojivými hodnotami dva až štyrikrát ročne.

Skríning Dôvery odhalil stovky pacientov s cukrovkou, ktorí o svojej chorobe netušili

V novembri 2017 sa Dôvera dohodla so 120 všeobecnými lekármi pre dospelých, že budú u svojich pacientov aktívne zisťovať, či nemajú cukrovku. Behom pol roka odhalili až 252 diabetikov a 246 prediabetikov, ktorí o svojej chorobe vôbec netušili. K lekárovi prišli s iným zdravotným problémom a on im počas vyšetrení zistil aj vysokú hladinu cukru v krvi.

Diabetikom pomáha nová telefonická poradňa Dialinka

Diabetikom poisteným v zdravotnej poisťovni Dôvera začala slúžiť nová telefonická poradňa Dialinka. Skúsení edukátori volajúcim odpovedia na ich otázky týkajúce sa cukrovky 1. i 2. typu, ale i tehotenskej cukrovky a prediabetu.

Kde máte najbližšieho špecialistu? Zistíte v mape slovenského zdravotníctva

Dôvera prináša slovenským pacientom užitočnú pomôcku, ide o interaktívnu mapu lekárov špecialistov na Slovensku. Prehľadné a overené informácie pomôžu pacientom pri hľadaní a výbere špecialistu vo svojom okolí.

Hodnotenie nemocníc 2017: Pacienti známkovali podobne ako vlani

Na základe výpovedí viac ako 6300 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, sme už po 12. raz zostavili rebríček nemocníc. Priemerná dosiahnutá známka 1,66 naznačuje, že v porovnaní s minulým rokom udeľovali pacienti podobné známky.

Exekučná amnestia priniesla 2 milióny eur

Na exekučnú amnestiu od Dôvery reagovalo vyše 4000 dlžníkov. Dokopy zaplatili 2 milióny eur, vďaka amnestii sa ukončilo 11 000 exekučných konaní. V súlade so svojím sľubom Dôvera plánuje tieto peniaze použiť na úhradu zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov a na ďalší rozvoj služieb pre klientov.

Recepty si mobile nájdu len poistenci Dôvery

Najnovšia inovácia z dielne Dôvery posúva elektronické recepty opäť o krok ďalej. Poistenci Dôvery ako jediní na Slovensku nájdu kompletný zoznam svojich receptov a poukazov na zdravotnícke pomôcky priamo vo svojom mobile.

Dôvera zaznamenala najväčší nárast počtu poistencov

Minuloročný rekord bol prekonaný. Dôvera zaznamenala najväčší nárast počtu poistencov prichádzajúcich z iných zdravotných poisťovní za ostatné roky. Nemenej dôležitý je fakt, že z Dôvery odchádza výrazne menej poistencov než v predchádzajúcich rokoch.

ZAP-u nezáleží na dosiahnutí dohody

Postup vedenia Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) potvrdil, že mu nejde o dosiahnutie dohody s Dôverou a zabezpečenie kontinuálneho poskytovania zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov a našich poistencov.

Dôvera mení slzy bolesti na slzy radosti

Unikátny grantový program Bojovníci za zdravie štartuje ďalšie kolo pomoci. Poistenci Dôvery môžu získať peniaze na špeciálnu liečbu, ktorá nie je hradená z verejných zdrojov. Žiadosti môžu posielať do 8. októbra. Aj Marek vďaka grantu postupne zdoláva následky ochorenia a teší sa z prvých veľkých víťazstiev.

Exekučná amnestia od Dôvery

Takmer rok od úrokovej amnestie vyhlasuje zdravotná poisťovňa Dôvera exekučnú amnestiu. Ak do 31. decembra 2017 zaplatia dlžníci na zdravotnom poistení polovicu istiny vymáhanej v exekúcii, poisťovňa ju zastaví, zaplatí exekútorovi trovy exekúcie a zvyšok dlhu nebude ďalej vymáhať.

Z dohody medzi lekármi a Dôverou budú ťažiť pacienti

Menej čakania pred ambulanciami, lepší manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti a rýchlejší prístup k špecialistom. To sú hlavné benefity pre pacientov, ktoré plynú z najnovšej dohody zdravotnej poisťovne Dôvera a Asociácie súkromných lekárov SR (ASL SR).

Nadštandardnú liečbu získa až 123 bojovníkov

Dôvera v tomto roku opäť pomáha svojim poistencom so zdravotným problémom z celého Slovenska. Grantový program Bojovníci za zdravie aktuálne podporí 123 žiadateľov príspevkami v celkovej výške viac ako 153 000 eur.

Tabuľka čokolády nemusí byť ani pre cukrovkára tabu

Naozajstná kvalitná pravá čokoláda – to je sen mnohých diabetikov, ktorí však v presvedčení, že ju nesmú jesť, radšej siahnu po DIA výrobku. Omyl! Aj cukrovkár si môže bezpečne dopriať čokoládové pokušenie, len musí vedieť kedy, koľko a akú čokoládu.

Dôvera komunikuje s českými zdravotnými poisťovňami online

Dôvera ako prvá na Slovensku začala komunikovať s českými zdravotnými poisťovňami elektronicky. Čakanie poistencov na „papiere“ tým skráti o tri až štyri týždne.

Pacienti majú prehľad o čakacích lehotách na jednodňovky

Poistenci Dôvery budú opäť informovanejší a budú si vedieť lepšie vybrať poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS). Od 1. júna zverejňujeme ako jediná zdravotná poisťovňa čakacie lehoty u väčšiny poskytovateľov JZS na Slovensku.

Nábeh na cukrovku má o tretinu viac ľudí ako v roku 2010

Počet pacientov s cukrovkou 2. typu (získaná cukrovka) narástol od roku 2010 o 20%. Prediabetes, teda nábeh na cukrovku, malo v roku 2015 až o 36% ľudí viac, ako v roku 2010 a tehotenskú cukrovku o 35% žien viac ako v roku 2010.

Úraz na veľkonočnej lyžovačke vyjde aj na 130-tisíc eur, európsky preukaz poistenca nestačí

Spoliehať sa pri ceste do zahraničia len na európsky preukaz zdravotného poistenia nestačí. Náklady na úraz pri lyžovačke sa vyšplhajú aj na 130-tisíc eur, zdravotné poistenie z toho vykryje len minimum. Preto je pri ceste do zahraničia potrebné mať uzavreté aj komerčné cestovné poistenie.

Hodnotenie nemocníc 2016: Mierny posun k lepšiemu

Na základe výpovedí viac ako 7000 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, sme už po jedenásty raz zostavili rebríček nemocníc. Presnejšia metodika pri spracovaní údajov ukazuje lepší prehľad o spokojnosti pacientov v slovenských nemocniciach.

V boji o svoje zdravie nie sú poistenci sami

Unikátny grantový program Bojovníci za zdravie opäť ponúka poistencom Dôvery príležitosť získať peniaze na liečbu a zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú hradené z verejných zdrojov. O príspevok či plné krytie zákroku v zahraničí, alebo drahej rehabilitácie môžu požiadať prostredníctvom jednoduchého formulára od 2. apríla do 4. mája. Tohtoročných Bojovníkov podporil aj olympijský víťaz a majster sveta Matej Tóth.

Úroková amnestia ušetrila dlžníkom 1,7 milióna eur

Poistenci Dôvery a platitelia poistného, ktorí si svoje záväzky vyrovnali do konca roka 2016, ušetrili na úrokoch z omeškania 1,7 milióna eur. Úrokovú amnestiu využilo spolu viac ako 15-tisíc platiteľov poistného, ktorí do nového roka vykročili bez dlhov na verejnom zdravotnom poistení.