Aj v minulom roku a začiatkom roka 2012 sme klientov po hospitalizácii žiadali o hodnotenie spokojnosti s nemocnicou, jej pracovníkmi a prostredím. Vďaka tomu môžeme zverejniť rebríček pacientskej spokojnosti s úrovňou poskytovania zdravotnej starostlivosti za rok 2011/2012.


Čo sme merali

Naši klienti a pacienti posudzovali správanie sa lekárov a sestier, úroveň ubytovania, stravy aj upratovania na oddeleniach a vyjadrili aj svoju spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou. Otázky k zlepšeniu zdravotného stavu zodpovedajú pacienti aj niekoľko mesiacov po návrate z nemocnice. Pýtame sa ich zámerne po prebehnutí určitej doby, aby vedeli svoj zdravotný stav zhodnotiť až po rekonvalescencii.

Koho by odporučili klienti

Ak by sme mali interpretovať spokojnosť pacientov ako ich odporučenie, najlepší kardiológovia sú v Kardiocentre v Nitre alebo vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb. Ak hľadáte dobrého očného chirurga, poistenci Dôvery by vám odporučili špecializovanú očnú nemocnicu Oftal vo Zvolene. Na diagnostiku prsníkov by vás navigovalido Mammacentra Sv. Agáty ProCare v Banskej Bystrici alebo do Onkologického ústavu sv. Alžbety. V rebríčku sa tieto zariadenia nachádzajú v rámci špecializovaných a ostatných nemocníc na prvých priečkach.

Celkové hodnotenie si môžete prezerať podľa typov nemocníc tu.
Tu si prezrite rýchly pohľad, kto bol najlepší a kto bol najhorší.


Výsledky nezobrazujú celkové hodnotenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ponúkajú subjektívny obraz pacientov, spracovaný podľa vrátených dotazníkov, bez pridaných informácií z pohľadu zdravotnej poisťovne.

Metodika

Minulý rok hodnotilo svoj pobyt v zdravotníckom zariadení takmer šesťtisíc pacientov. Výsledky sme spracovali a z hodnotenia pacientov sme vychádzali pri hodnotení jednotlivých zdravotníckych pracovísk. Konečné vyhodnotenie sme vykonali len pri tých nemocniciach, z ktorých sa vrátil dostatočný počet vyplnených dotazníkov.

Pacienti hodnotili nemocnice známkami ako v škole. Tie sme prepočítali na percentá. Ak boli spokojní na viac ako 90%, nemocnica získala usmievavého smajlíka. Ak boli spokojní medzi 90-83%, zariadenie získalo neutrálneho smajlíka. Spokojnosť nižšia ako 83% je označená negatívnym smajlíkom.

Najlepšiu známku udelili pacienti len štyrom všeobecným nemocniciam. S fakultnými nemocnicami sú veľmi nespokojní. Najspokojnejší sú so špecializovanými zariadeniami. 

Medzi hodnotenými zariadeniami sa nachádzajú nemocnice, onkologické ústavy, kardiocentrá, špecializované ústavy. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že čím vyšší počet dotazníkov sa vrátilo, tým viac boli poistenci s daným zariadením spokojní a naopak. Zariadenia, kde sa necítili poistenci dobre, mali aj nízky počet vrátených dotazníkov.

Podľa toho, ako pacienti hodnotili svoje nemocnice sme im pridelili smajlíky.

  • Ak boli pacienti menej spokojní výsledok je zobrazený smiley_red.png. Pacienti tu boli spokojní na menej ako 83%.
  • Ak bola nemocnica hodnotená priemerne, výsledkom je smiley_orange.png. Pacienti tu boli spokojní od 83-90%.
  • Tam, kde boli pacienti najspokojnejší, zobrazujeme smiley_green.png. Pacienti tu boli spokojní na viac ako 90%.

Najviac neutrálnych smajlíkov udelili pacienti 46 zdravotníckym zariadeniam. Nespokojného smajlíka si zaslúžilo 35 zariadení a najspokojnejší boli pacienti v 31 zariadeniach. Zariadenia, z ktorých sa vrátilo veľmi málo dotazníkov sme nehodnotili. V tabuľke pri nich uvádzame - nehodnotené.

Hodnotenia si pozrite v priečinkoch naľavo.