Pacienti aj v tomto roku nastavili zrkadlo lôžkovým zdravotníckym zariadeniam. Vyhodnotili sme takmer 4000 dotazníkov od našich poistencov, ktorí boli hospitalizovaní v roku 2014. Opäť sa potvrdilo, že pacienti sú najmenej spokojní s kvalitou stravy. Naopak, dlhodobo je najlepšie hodnotené správanie lekárov voči pacientom.

MNO_NEMOCNICA_201201_082.jpg

V porovnaní s prieskumom z roku 2013 však badať aj lepšie hodnotenie pacientov poskytnutej zdravotnej starostlivosti, lepšie bolo hodnotené aj správanie a starostlivosť sestier voči pacientom, starostlivosť lekárov a badať aj väčšiu spokojnosť s poskytnutými informáciami o ďalšom postupe pri domácej liečbe.

Ako v škole

Aj v roku 2014 pacienti hodnotili lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, čiže najlepšia je 1 a najhoršia 5. Všetky nemocnice si od nich vyslúžili, tak ako vlani, priemernú známku 1,7. V porovnaní s rokom 2013 je teda celkové priemerné hodnotenie nemocníc rovnaké.

Kompletné poradie nemocníc nájdete na tejto stránke.

Výsledky hodnotenia:

Najlepšie hodnotené fakultné nemocnice z pohľadu pacienta

 1. Univerzitná nemocnica Martin 
 2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 3. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Poradie vlani: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok (1), Detská fakultná nemocnica Košice (2), Univerzitná nemocnica Martin (3).

Najhoršie hodnotené fakultné nemocnice z pohľadu pacienta

Fakultná nemocnica  s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Fakultná nemocnica Nitra,
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Vlani: Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Fakultná nemocnica Nitra.

Najlepšie hodnotené všeobecné nemocnice z pohľadu pacienta

 1. Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa
 2. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
 3. Nemocnica svätého Michala, Bratislava

Poradie vlani: Nemocnica svätého Michala, Bratislava (1), Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa (2), Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená (3).

Najhoršie hodnotené všeobecné nemocnice z pohľadu pacienta

Svet zdravia – Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce

Vlani: Nemocnica Snina, Nemocnica Zvolen, Nemocnice s polikliniky Rimavská Sobota.

Najlepšie hodnotené špecializované zdravotnícke zariadenia očami pacienta

 1. Kardiocentrum Nitra
 2. Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni
 3. Východoslovenský onkologický ústav, Košice

Poradie vlani: Národný ústav srdcovocievnych chorôb – Detské kardiocentrum, Bratislava (1), Národný onkologický ústav Bratislava (2), Východoslovenský onkologický ústav, Košice (3)

Najhoršie hodnotené špecializované zdravotnícke zariadenia očami pacienta

Národný onkologický ústav Bratislava, Psychiatrická nemocnica Michalovce, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok

Vlani: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.

Najlepšie hodnotené ostatné zariadenia z pohľadu pacienta

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Banská Bystrica
 2. ORL Humenné
 3. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Poradie vlani: Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica (1), ORL Humenné (2) Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka (3)

Najhoršie hodnotené ostatné zariadenia z pohľadu pacienta

Nemocnica s poliklinikou Gelnica PRO VITAE, Destká ozdravovňa Biela Skala,
TETIS Dunajská Lužná

Vlani: Nemocnica s poliklinikou Ilava, Letecká vojenská nemocnica Košice, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach.