Hospitalizovaní pacienti dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka. Dospelých klientov sme sa pýtali na 12 otázok, rozčlenených na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou starostlivosťou.

Najhoršie udelená známka pacientov v jednotlivých kategóriách

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a so sestrami:

Psychiatrická nemocnica prof.Matulaya, Kremnica; Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok; Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie:

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok; Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky; Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice:

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Detská fakultná nemocnica Košice, Psychiatrická nemocnica prof .Matulaya, Kremnica;