Výsledky hodnotenia jednotlivých nemocníc

Legenda:

Spokojnosť pacientov:

  • smiley_green.png najlepšia,
  • smiley_orange.png priemerná,
  • smiley_red.png najhoršia