Hospitalizovaní pacienti dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka. Dospelých klientov sme sa pýtali na 12 otázok, rozčlenených na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou starostlivosťou.

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a sestrami:

 1. Nemocnica Snina
 2. Nemocnica s poliklinikou Ilava
 3. Nemocnica Zvolen

Poradie vlani: NsP Myjava (1), Nemocnica Zvolen (2), Vranovská nemocnica (3), Vranov nad Topľou.

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie:

 1. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce
 2. Nemocnica Zvolen
 3. Nemocnica Snina

Poradie vlani: NsP Myjava (1), NsP Považská Bystrica (2), NsP sv. Lukáša Galanta (3).

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice:

 1. Nemocnica Snina
 2. Nemocnica Zvolen
 3. Nemocnica s poliklinikou Ilava

Poradie vlani: NsP Myjava (1), NsP sv. Barbory Rožňava (2), Nemocnice a polikliniky – Rimavská Sobota (3).

Poistenci odpovedali na otázky:

 1. Ako ste boli spokojný/á so správaním lekárov na oddelení?
 2. Ako ste boli spokojný/á s informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára?
 3. Ako ste boli spokojný/á so správaním sestier na oddelení?
 4. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou lekárov na oddelení?
 5. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou sestier na oddelení?
 6. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou ubytovania na oddelení?
 7. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou stravy na oddelení?
 8. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou upratovania na oddelení? Ako ste boli spokojný/á s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?
 9. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
 10. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
 11. Ako ste boli spokojný/á so zlepšením Vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice?