Hospitalizovaní pacienti dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka. Dospelých klientov sme sa pýtali na 12 otázok, rozčlenených na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou starostlivosťou.

Najlepšie správanie a starostlivosť lekárov a sestier

 1. Národný ústav reumatických chorôb
 2. Kardiocentrum Nitra
 3. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Najväčšia spokojnosť pacientov s ubytovaním a stravou

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare
 2. OFTAL
 3. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb

Spokojnosť pacientov s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a s následnými pokynmi od sestier a lekárov

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare
 2. Národný endokrinologický a diabetologický ústav
 3. Národný ústav reumatických chorôb

Čo sme sa pýtali

Tieto otázky zodpovedali pacienti na dotazníkoch:

 • ako ste boli spokojný so správaním lekárov na oddelení,
 • s informáciami o vyšetreniach a vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára,
 • so správaním sestier na oddelení,
 • so starostlivosťou lekárov na oddelení,
 • so starostlivosťou sestier na oddelení,
 • s kvalitou ubytovania, stravy a upratovania,
 • s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou,
 • s informáciami od ošetrujúceho lekára a sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe,
 • so zlepšením vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice?

Detskí pacienti (ich rodičia) vypĺňali dotazník so šiestimi otázkami.

 • ako ste boli spokojný s prístupom sestier k vášmu dieťaťu a k vám,
 • s prístupom detského lekára k vášmu dieťaťu a k vám,
 • s vysvetlením zdravotného stavu vášho dieťaťa, následnej liečby, starostlivosti a prípadnej kontroly,
 • s úrovňou poskytovanej starostlivosti personálom,
 • s úrovňou hygieny na oddelení,
 • ako by ste hodnotili celkový pobyt na oddelení?