Boli ste hospitalizovaní? Ak áno, zaujíma nás vaša skúsenosť s nemocnicou, jej pracovníkmi a prostredím. Vďaka vášmu hodnoteniu môžeme zverejniť rebríček pacientskej spokojnosti s úrovňou poskytovania zdravotnej starostlivosti za rok 2013.

MNO_NEMOCNICA_201201_085.jpg

Čo sme merali

Posudzovali ste správanie sa lekárov a sestier, úroveň ubytovania, stravy aj upratovania na oddeleniach a vyjadrili ste aj svoju spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou.

Otázky k zlepšeniu zdravotného stavu zodpovedajú pacienti aj niekoľko mesiacov po návrate z nemocnice. Pýtame sa ich zámerne po prebehnutí určitej doby, aby vedeli svoj zdravotný stav zhodnotiť až po rekonvalescencii.

Váš pohľad na oddelenia

Najlepšie známky si zaslúžili oddelenia, na ktorých sú najdlhšie čakacie zoznamy. Patrí sem napríklad ortopédia, ktorá rieši výmeny bedrových kĺbov. Tieto oddelenia hodnotili starší pacienti s priemerným vekom 59,5 roka.  

Naopak, oddelenia gynekológie a neonatológie skončili na konci rebríčka. Spokojnosť vyjadrenú známkou im udeľovali takmer o polovicu mladší pacienti, s kritickejším pohľadom na správanie personálu, vybavenie nemocnice a informovanosť.

Celkové hodnotenie si môžete prezerať podľa typov nemocníc tu.
Tu si prezrite rýchly pohľad, kto bol najlepší a kto bol najhorší.


Výsledky nezobrazujú celkové hodnotenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ponúkajú subjektívny obraz pacientov, spracovaný podľa vrátených dotazníkov, bez pridaných informácií z pohľadu zdravotnej poisťovne.

Metodika

Minulý rok hodnotilo svoj pobyt v zdravotníckom zariadení  3467 pacientov. Výsledky sme spracovali a z hodnotenia pacientov sme vychádzali pri hodnotení jednotlivých zdravotníckych pracovísk. Konečné vyhodnotenie sme vykonali len pri tých nemocniciach, z ktorých sa vrátil dostatočný počet vyplnených dotazníkov.

Pacienti hodnotili nemocnice známkami ako v škole. Tie sme prepočítali na percentá. Ak boli spokojní na viac ako 90%, nemocnica získala usmievavého smajlíka. Ak boli spokojní medzi 90-83%, zariadenie získalo neutrálneho smajlíka. Spokojnosť nižšia ako 83% je označená negatívnym smajlíkom.

Najlepšiu známku udelili pacienti len dvom všeobecným nemocniciam. Vlani sa cítili na jednotku v piatich. Medzi fakultnými nemocnicami je len jedna, ktorá získala usmiateho smajlíka. Vlani to boli dve. S fakultnými nemocnicami sú pacienti tak ako aj v minulom hodnotení veľmi nespokojní. Najspokojnejší sú so špecializovanými zariadeniami.

Medzi hodnotenými zariadeniami sa nachádzajú nemocnice, onkologické ústavy, kardiocentrá, špecializované ústavy. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že čím vyšší počet dotazníkov sa vrátilo, tým viac boli poistenci s daným zariadením spokojní a naopak. Zariadenia, kde sa necítili poistenci dobre, mali aj nízky počet vrátených dotazníkov.

Podľa toho, ako pacienti hodnotili svoje nemocnice sme im pridelili smajlíky.

  • Ak boli pacienti menej spokojní výsledok je zobrazený smiley_red.png . Pacienti tu boli spokojní na menej ako 83%.
  • Ak bola nemocnica hodnotená priemerne, výsledkom je smiley_orange.png . Pacienti tu boli spokojní od 83-90%.
  • Tam, kde boli pacienti najspokojnejší, zobrazujeme smiley_green.png . Pacienti tu boli spokojní na viac ako 90%.

Najviac neutrálnych smajlíkov udelili pacienti 33 zdravotníckym zariadeniam. Nespokojného smajlíka si zaslúžilo 31 zariadení a najspokojnejší boli pacienti v 21 zariadeniach. Zariadenia, z ktorých sa vrátilo veľmi málo dotazníkov sme nehodnotili. V tabuľke pri nich uvádzame - nehodnotené.

Hodnotenia si pozrite v priečinkoch naľavo.