Hodnotenie podľa pohlavia

Zmenené: 28. 05. 2014

O niečo kritickejšie sa na svoj pobyt v nemocnici pozerajú ženy. V priemere udelili lôžkovým zariadeniam známku 1,78. Muži sa cítili spokojnejšie, aj keď len mierne. Udelili známku 1,64.