Hospitalizovaní pacienti dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka. Dospelých klientov sme sa pýtali na 12 otázok, rozčlenených na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou starostlivosťou.

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a sestrami:

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica
 2. ORL Humenné
 3. Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka

Vlani sa na 2. mieste umiestnilo Kardiocentrum Nitra, na treťom Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch. Mammacentrum sv.Agáty ProCare si udržalo prvé miesto.

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie:

 1. Nemocnica svätého Michala, Bratislava
 2. ORL Humenné
 3. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica

Vlaňajšie prvé miesto neobhájil Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka, Mammacentrum sv.Agáty ProCare sa posunulo z druhej na tretiu priečku. Z tretieho miesta vypadol Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora.

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica
 2. ORL Humenné
 3. Nemocnica svätého Michala, Bratislava

V minulom roku sa na druhej pozícii umiestnilo Kardiocentrum Nitra, na tretej ORL Humenné. Prvenstvo obhájilo Mammacentrum sv.Agáty ProCare z Banskej Bystrice.

Poistenci odpovedali na otázky:

 1. Ako ste boli spokojný/á so správaním lekárov na oddelení?
 2. Ako ste boli spokojný/á s informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára?
 3. Ako ste boli spokojný/á so správaním sestier na oddelení?
 4. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou lekárov na oddelení?
 5. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou sestier na oddelení?
 6. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou ubytovania na oddelení?
 7. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou stravy na oddelení?
 8. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou upratovania na oddelení? Ako ste boli spokojný/á s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?
 9. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
 10. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
 11. Ako ste boli spokojný/á so zlepšením Vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice?