Opačný pohľad - komu udelili pacienti najhoršie známky

Na chvoste rebríčka spokojnosti sa ocitli nemocnice, ktorým pacienti udelili najhoršie známky. Rozdelili sme ich podľa troch oblastí podľa otázok. Mohli vyjadriť svoj názor na správanie lekárov a sestier, na úroveň stravy a ubytovania a spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou. V tomto pohľade už výsledky uvádzame bez poradia.

Najväčšia nespokojnosť so správaním lekárov a sestier

 • Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota
 • Nemocnica Zvolen
 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš

Najväčšia nespokojnosť so stravou a ubytovaním

 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš
 • Nemocnica Zvolen
 • Fakultná nemocnica Trnava

Najväčšia nespokojnosť so zdravotným stavom po hospitalizácii

 • Všeobecná nemocnica Veľký Krtíš
 • Sanatórium Karpatia Limbach
 • Psychiatrická liečebňa Sučany

Celkový výsledok

Ak sa na nemocnice pozrieme podľa typov, všeobecná, fakultná alebo univerzitná a špecializovaná, dopadlo celkové hodnotenie na konci rebríčka spokojnosti nasledovne:

vo všeobecných nemocniciach

 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš
 • Nemocnica Zvolen
 • NsP Sv.Lukáša Galanta

vo fakultných a univerzitných nemocniciach

 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Detská fakultná nemocnica Košice
 • Fakultná nemocnica J.A. Reimana Prešov

v špecializovaných nemocniciach

 • Psychiatrická liečebňa Sučany
 • Detská psychiatrická liečebňa Hraň
 • Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica