Hospitalizovaní pacienti dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka. Dospelých klientov sme sa pýtali na 12 otázok, rozčlenených na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou starostlivosťou.

Najlepšia udelená známka pacientov za  kategóriu celková spokojnosť

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a sestrami

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica
 2. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
 3. ORL Humenné

Vlani sa na prvom mieste umiestnilo Mammacentrum sv.Agáty ProCare, nasledovalo ORL Humenné a Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica
 2. ORL Humenné
 3. Ľubovnianska nemocnica

Minulý rok vyhrala túto kategóriu Nemocnica svätého Michala, na druhom mieste ORL Humenné a na treťom Mammacentrum sv.Agáty ProCare

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica
 2. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
 3. Kardiocentrum Nitra

Aj v minulom roku obhájilo prvenstvo Mammacentrum sv.Agáty ProCare, na druhom mieste ORL Humenné a na treťom Nemocnica svätého Michala.


Poistenci odpovedali na otázky:

 1. Ako ste boli spokojný/á so správaním lekárov na oddelení?
 2. Ako ste boli spokojný/á s informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára?
 3. Ako ste boli spokojný/á so správaním sestier na oddelení?
 4. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou lekárov na oddelení?
 5. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou sestier na oddelení?
 6. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou ubytovania na oddelení?
 7. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou stravy na oddelení?
 8. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou upratovania na oddelení? Ako ste boli spokojný/á s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?
 9. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
 10. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
 11. Ako ste boli spokojný/á so zlepšením Vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice?