Hospitalizovaní pacienti dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka. Dospelých klientov sme sa pýtali na 12 otázok, rozčlenených na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou starostlivosťou.

Najhoršie udelená známka pacientov za kategóriu celková spokojnosť

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a sestrami

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemonica s poliklinikou Žilina

Vlani: Fakultná nemocnica  s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnica Krompachy spol. s r.o., Nemocnice a polikliniky, a.s. Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie

Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Vlani: Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Univerzitná nemocnica Bratislava, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

Vlani: Fakultná nemocnica  s polikl.J. A. Reimana Prešov, Nemocnice a polikliniky, a.s. - Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, Nemocnica Zvolen

Poistenci odpovedali na otázky:

 1. Ako ste boli spokojný/á so správaním lekárov na oddelení?
 2. Ako ste boli spokojný/á s informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára?
 3. Ako ste boli spokojný/á so správaním sestier na oddelení?
 4. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou lekárov na oddelení?
 5. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou sestier na oddelení?
 6. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou ubytovania na oddelení?
 7. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou stravy na oddelení?
 8. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou upratovania na oddelení? Ako ste boli spokojný/á s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?
 9. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
 10. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe?
 11. Ako ste boli spokojný/á so zlepšením Vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice?