V porovnaní s prieskumom z roku 2014 badať lepšie hodnotenie pacientov vo všetkých oblastiach okrem zlepšenia zdravotného stavu po prepustení z nemocnice. Na otázky Dôvery odpovedalo prostredníctvo dotazníku viac ako 8000 pacientov, ktorí boli vlani hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

MNO_NEMOCNICA_201201_084.jpg

„Teší nás, že celková známka hodnotení je v porovnaní s minulým rokom lepšia. Ďalšou dobrou správou je zlepšenie v takmer všetkých hodnotených oblastiach. Svedčí to o snahe nemocníc zlepšovať všetky svoje služby popri prioritnej úlohe - zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vývoj spokojnosti pacientov je jedným z ukazovateľov, ktorý má spolu s ďalšími odbornými otázkami  vplyv pri uzatváraní každoročných kontraktov s nemocnicami,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Strava a lekári

Nemocničná strava „obhájila“ svoju povesť aj v minulom roku. Napriek tomu, že v známkovaní dosiahla zlepšenie, v celkovom priemere bola spomedzi ostatných otázok hodnotená najhoršie. Najlepšie hodnotenie opäť získali lekári, resp. ich správanie sa voči pacientom. 

Východ a mladí

Z pohľadu regiónov získali najlepšie hodnotenia nemocnice na východe krajiny, z pohľadu pohlaví boli ženy opäť prísnejšie a z pohľadu veku znovu platí: čím mladší pacient, tým prísnejšie hodnotenie.

Ako v škole

Aj v roku 2015 pacienti hodnotili lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, čiže najlepšia je 1 a najhoršia 5. Všetky nemocnice si od nich vyslúžili priemernú známku 1,66, čo je v porovnaní s rokom 2014 a vtedy udelenou známkou 1,72 zlepšenie.

Kompletné poradie nemocníc nájdete na tejto stránke.

Výsledky hodnotenia:

Najlepšie hodnotené fakultné nemocnice z pohľadu pacienta

 1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
 2. Univerzitná nemocnica Martin
 3. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Poradie vlani: Univerzitná nemocnica Martin (1), Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (2), Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok (3).

Najhoršie hodnotené fakultné nemocnice z pohľadu pacienta

Univerzitná nemocnica Bratislava, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Vlani: Fakultná nemocnica  s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Fakultná nemocnica Nitra,
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky.

Najlepšie hodnotené všeobecné nemocnice z pohľadu pacienta

 1. Nemocnica svätého Michala, Bratislava
 2. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
 3. Železničné zdravotníctvo Košice

Poradie vlani: Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa  (1), Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia (2), Nemocnica svätého Michala, Bratislava (3).

Najhoršie hodnotené všeobecné nemocnice z pohľadu pacienta

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Nemocnice s poliklinikami Levice, Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta.

Vlani: Svet zdravia – Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce.

Najlepšie hodnotené špecializované zdravotnícke zariadenia očami pacienta

 1. Kardiocentrum Nitra
 2. Národný ústav srdcovocievnych chorôb – Detské kardiocentrum, Bratislava
 3. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice

Vlani: Kardiocentrum Nitra (1), Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni (2), Východoslovenský onkologický ústav, Košice (3).

Najhoršie hodnotené špecializované zdravotnícke zariadenia očami pacienta

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Psychiatrická nemocnica Michalovce, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica.

Vlani: Národný onkologický ústav Bratislava, Psychiatrická nemocnica Michalovce, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok.

Najlepšie hodnotené ostatné zariadenia z pohľadu pacienta

 1. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
 2. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Banská Bystrica
 3. ORL Humenné

Poradie vlani:Mammacentrum sv.AgátyProCare,Banská Bystrica (1), ORL Humenné (2), Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (3).

Najhoršie hodnotené ostatné zariadenia z pohľadu pacienta

GEMERCLINIC Hnúšťa, Nemocnica s poliklinikou Ilava, Letecká vojenská nemocnica Košice.

Vlani: Nemocnica s poliklinikou Gelnica PRO VITAE, Destká ozdravovňa Biela Skala,
TETIS Dunajská Lužná.