Pozrite si výsledky pacientskeho hodnotenia podľa typu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vyberte si šípkou vpravo vo filtri.

Legenda:

Spokojnosť pacientov:

  • smiley_green.png najlepšia,
  • smiley_orange.png priemerná,
  • smiley_red.png najhoršia