Hospitalizovaní pacienti dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka. Dospelých klientov sme sa pýtali na 12 otázok, rozčlenených na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou starostlivosťou.

Najlepšia udelená známka pacientov v jednotlivých kategóriách

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a so sestrami:

  1. ORL Humenné
  2. Železničná nemocnica Košice
  3. Východoslovenský onkologický ústav

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie:

  1. GPN (Sanatórium Koch, Bratislava)
  2. ORL Humenné
  3. CINRE, Bratislava

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice:

  1. ORL Humenné
  2. Východoslovenský onkologický ústav
  3. Železničná nemocnica Košice