Pozrite si výsledky pacientskeho hodnotenia podľa typu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za rok 2020. Vyberte si šípkou vpravo vo filtri.

Legenda:

Spokojnosť pacientov: smiley_green.png najlepšia, smiley_orange.png priemerná, smiley_red.png najhoršia