Pozrite si výsledky pacientskeho hodnotenia podľa typu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za rok 2020. Vyberte zo zoznamu.

Legenda:

Spokojnosť pacientov: najlepšia najlepšia, priemerná priemerná, najhoršia najhoršia