Na základe výpovedí viac ako 6300 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, sme už po 12. raz zostavili rebríček nemocníc. Priemerná dosiahnutá známka 1,66 naznačuje, že v porovnaní s minulým rokom udeľovali pacienti podobné známky.


Štandardne najvyššie známky boli udeľované personálu za jeho starostlivosť, nasleduje spokojnosť s informovanosťou pacientov. Najprísnejšieho hodnotenie opäť dostala spokojnosť s takzvanými hotelovými službami, teda s jedlom, s ubytovaním a upratovaním.

„Žiadny z oslovených pacientov nehodnotil odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy. Avšak kvalitu ubytovania, prístup personálu a stav po prepustení vie dobre posúdiť každý pacient. Subjektívna spokojnosť pacientov je jedných z dôležitých ukazovateľov, na ktorý sa pozeráme pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti," povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Pacienti hodnotili nemocnice ako v škole, teda známkami od 1 po 5.

Kompletné poradie nemocníc nájdete na tejto stránke.