Dôvera sa v roku 2012 starala o 1,4 milióna klientov. Náš trhový podiel predstavoval 27%, staráme sa teda takmer o tretinu obyvateľov Slovenska.

Pozrite si štruktúru poistného kmeňa:

Celkový počet poistencov: 1 444 820 Trhový podiel: 27%

Prejdite myšou nad kraj pre čiastkovú informáciu o kraji.

Poistenci

Hlavným príjmom zdravotnej poisťovne je poistné od poistencov. Ekonomicky aktívni sú tí poistenci, ktorí sú zamestnaní alebo pracujú na živnosť, dohodu, prípadne si platia poistné sami ako samoplatitelia. Najväčší podiel z predpísaného poistného odvádzali zamestnávatelia (57%).

Druhú skupinu tvoria ekonomicky neaktívni klienti. Sú to najmä deti, študenti, mamičky na materskej dovolenke, nezamestnaní a dôchodcovia. Čiže všetci klienti, ktorí si neplatia poistné sami ale platí ho za nich štát. Je to druhá najdôležitejšia skupina z pohľadu príjmov, na predpise poistného sa podieľali viac než jednou tretinou.

Najvýznamnejšie regionálne zastúpenie máme v košickom a nitrianskom kraji, najmenšie v trnavskom a žilinskom regióne. Až 24,3 % z poistného kmeňa tvorili deti do 18 rokov.

Aj  naďalej sme si udržali pozíciu prvej voľby najmä pre rodiny s deťmi vrátane novorodencov. Starostlivosť o deti v prvých rokoch života pritom patrí medzi finančne najnáročnejšie. Rovnako tak o ľudí v seniorskom veku.