Aj minulý rok poznačila pretrvávajúca hospodárska kríza a s tým aj vyšší počet nezamestnaných. V priebehu roka dopyt po práci postupne slabol a v závere roka začala klesať nezamestnanosť. Ako vidno na tabuľkách nižšie nezamestnaní kontinuálne pribúdali počas celého roka.

Situácia na Slovensku

Vedeli ste, že...?

  • ...poistné za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie bolo v rozpočte verejných financií na rok 2012 stanovené vo výške 1  218,1 mil. €.
  • ...sadzba poistného za poistenca štátu bola určená vo výške 4 % z vymeriavacieho základu.
  • ...mesačná platba štátu za ekonomicky neaktívneho poistenca už druhý rok klesla, na 30,76 € (pre porovnanie v roku 2011 bola 32,16 € a v roku 2010 bola 34,56 €).
  • ...celkový dlh štátu z verejného zdravotného poistenia za rok 2012 voči zdravotným poisťovniam predstavoval približne 40-50 mil. €. Jeho platnosť je v zmysle platného zákona až 31. decembra 2013.