Slovenská ekonomika v roku 2014 zrýchlila dynamiku hospodárskeho rastu na 2,4 %. Priemerná nominálna mzda v hospodárske SR dosiahla hodnotu 858 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 4,1%. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 13,8 %. Na trhu práce sa síce prejavili náznaky oživenia, no napriek tomu zostala miera nezamestnanosti na ďalej vysoká.

Vedeli ste, že...

...na konci roka 2014 sme mali pre potreby našich poistencov uzatvorených 11 738 zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti?

...náklady na zdravotnú starostlivosť za našich klientov boli 897 miliónov eur?

...poistné za poistencov, za ktorých platí poistné na verejné zdravotné poistenie štát (čo predstavuje 65 % zo všetkých poistencov), tvorí 32 % celkových zdrojov zdravotných poisťovní?

...poistné na verejné zdravotné poistenie platené štátom bolo v rozpočte verejných financií na rok 2014 stanovené vo výške 1 204,4 mil. €?

...mesačná platba za ekonomicky neaktívneho poistenca bola nastavená na sumu 32,20 € mesačne a bola tak o 3,9 % nižšia ako v roku 2013. Rozpočtovaná suma mala pokryť poistné za 3,117 milióna poistencov.